måndag 9 januari 2012

Föredrag av Patrik Aspling på studiedagen 9/1-12

Patrik Aspling Hagaskolan Umeå en F-10-skola (den inkluderar särskola) där alla elever i år 6-10 har en egen dator sedan ett och ett halvt år. Årskurs F-5 har tillgång till klassuppsättningar med bärbara datorer. Även halvklassuppsättning med iPads kan bokas. De har också interaktiva skrivtavlor i varje klassrum.

Han höll kurser i början med iMovie osv. men det hände inte så mycket, många kom inte igång trots kurserna. Istället började han komma ut när de andra lärarna höll lektioner och hjälpte till och stöttade, han har märkt mer förändring med det arbetssättet.

Det positiva med datorer i skolan är att eleverna får fler sätt att ta till sig information på, fler sätt att uttrycka sig på, fler sätt att examinera på. Dessutom ger det större tillgänglighet, att skolarbetet blir roligare.

Skoldagen har blivit mer "medierik" på hans skola. Det är ju så det ska vara! Dit vill jag också komma!

De har renoverat sin skola och då valde de att måla en av väggarna grön och då kan man arbeta med green screen, att när man är klar kan man byta ut bakgrundsväggen (den gröna) till en annan bakgrund så att det ser ut som att de är någon helt annanstans. Kul, alltid lär man sig något nytt! Dags att måla om en och annan vägg kanske...


Han visade några olika verktyg att arbeta med eleverna: Glogster, littlebirdtales, storybird.

För lärarna: Information delas mellan datorerna och utskriftskostnaderna har minskat med ca 80 %.
De har jobbat med hemsidan så att alla klasser har en egen hemsida som lärarna själva uppdaterar med information. Också uppgifter till eleverna skrivs in på hemsidan som filer.

De har varit med i ett forskningsprojekt där man arbetade med att göra undervisningsfilmer för att sedan mäta resultatet. De fick goda resultat. Allra mest positiva var föräldrarna som kände att de fick lättare att hjälpa sina barn. Undervisningsfilmerna ligger på deras hemsida så de är alltid tillgägliga.

Tips: Teacher Tube och Teacher on demand.

Program i Macen där man kan spela in det som händer på skärmen : Quicktime Player. Välj Arkiv och börja ny filminspelning!

Talsyntes under Systeminställningar - Tal. Två svenska röster; Oskar och Alva. Det går också att spara ner ljudfilen på datorn. På iPaden finns också talsyntes. Under Inställningar -Allmänt -Hjälpmedel -Tala markering. (Den är relativt ny!)

Två verktyg som kan användas för att spela in ljudfiler: Evernote (gratisprogram). Klicka på "Ny anteckning", därefter på mikrofonen och börja prata. Stoppa och tryck på spara. Ett annat enklare verktyg är Dropvox som finns i Dropbox. Supersmidigt! Jätte-enkelt för eleverna!

På iPad: Talking cards där man kan skapa olika användarkonton. Där kan man se bilder, läsa texten och när man klickar på bilden får man den uppläst för sig. Där kan man lägga in eget material.

Google translate finns som app och fördelen med den är att man kan tala in och få det översatt. Dock ej från svenska.

En annan app: Dragon dictation fungerar från svenska. Mia kan den :D.

Dragon search - där kan man prata in och så gör datorn en googlesökning på nätet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar