måndag 9 januari 2012

Tänk om - det nya lärandets möjligheter 9/1-12

Efter lunch berättar Emma Rosén och Christer Holger från Tänk Om. De är ett företag som hjälper skolor att lyckas med 1 till 1-undervisningen.

De startar med frågan; Det här vill vi veta från Tänk om - vilka funderingar finns hos er?

Mycket prat i kollegiet, skönt säkert att få ventilera alla tankar med varandra. 

CH: Internet ger möjlighet till samskapande. Till exempel: Gemensamma dokument för upp till 16 deltagare. Titanpad.com. Skojigt, vad kan det användas till? Klassråd, dikter, ja en hel del tror jag. 


24 februari ny studiedag med Tänk om, då kan vi lära oss mer om datorns olika program.

ER: Är gymnasielärare och har alltid jobbat ämnesövergripande. I hennes skola jobbar de med  iGoogle så alla elever har varsin hemsida.

Lust och motivation är grundläggande i undervisningen, vi kan med teknikens möjligheter skapa nya möjligheter; eleverna får en autentisk publik, det blir "på riktigt".

Boksamtal via blogg. Lätt att kommentera. Ge feedback, uppdatera ofta. Följa kunskapsprocessen: formativt samt kontinuerlig återkoppling.

Individualisering: På sin egen nivå, öppna frågor och olika källor. Man behöver lära eleverna ett arbetssätt.

Red line district - röda linjens tunnelbanelinje, om ett språksociologiskt arbete av eleverna.

SAMR-modellen:

Omdefiniering: 
Socialt, kommunicera med resten av världen, jobbar med bloggar, wikis, google docs, Youtube osv.
Dititalt berättande
Spel i lärosituationer
Visualisering och simulering; Wordle.net, Gapminder, Wolframalpha, GoogleBody

Fråga till oss: Vad innebär dessa möjligheter för Ronnaskolan? Vad behöver vi göra nu?

Många kloka saker från kollegorna.
De flesta verkar så positiva. Vi är de pedagogiska ledarna, behöver inte vara tekniska ledare, det kan vi få hjälp med av eleverna.

Om olika sätt att planera. Temat gentemot de centrala innehållen. Hur man sedan arbetar med temat; ämnen och kunskapsmål integreras i samma arbete eller att ämnen arbetar individuellt men med en tematisk koppling.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar