tisdag 27 mars 2012

Mina tre diskussionsfrågor till onsdag!

Haha, jag är antagligen trött i hela huvudet. Märker nu när jag läser på era bloggar att jag tänkt fel angående diskussionsfrågorna. Så jag får helt enkelt formulera om dem så att de passar som uppgiften var. Ber om ursäkt men jag får skylla på bristande sömn eller hjärnkapacitet eller nånting i den stilen...


Mina nya frågor är:


1. Tycker du att lärare ska finnas som vänner till elever på Facebook? Varför? Varför inte? Vad kan det finnas för fördelar respektive nackdelar?

2. Tycker du att mobilen ska finnas med under hela skoldagen eller ska den vara undanlagd/avstängd? Vad kan vara positivt eller negativt?


3. Vad finns det för skillnader mellan vuxnas och barns/ungdomars användning av sociala medier och datorer/iPads/smartphones? 


--------------------------------------------------------------------------------------------


Mina "gamla" lärardiskussionsfrågor - de får stå kvar vid skampålen - kan kanske behöva dem senare!
1. Hur ska vi som lärare förhålla oss till Facebook? Ska vi ha eleverna som vänner om vi nu har ett eget konto?
Vad kan det finnas för fördelar? Nackdelar? Flera jag känner har ett "jobb"-FB-konto och andra låter sina elever vara vänner på sitt privata konto. Andra återigen startar grupper för sina klasser så "kommer man runt" att vara vän med dem men man finns tillgänglig där. (På Facebook finns en grupp som heter Sociala medier i skolan, en grupp som startades efter en skolchatt på Twitter där diskussionen kring sociala medier nästan enbart kom att diskutera just detta kring hur vi som lärare  ska förhålla oss till våra elever och Facebook. Den nya gruppen på Facebook diskuterar främst annat än just detta.)

2. Ska mobilen få vara med i undervisningen? Hur vill vi ha det? Hur gör vi egentligen? Vilka fördelar respektive nackdelar finns? Vad krävs av oss och vad krävs av eleverna för att det ska fungera?

3. Digitala infödingar och turister - hur förhåller vi oss till det? För en del är det ett begrepp och för andra ett ickebegrepp. Är det en diskussion som ens behöver hållas?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar