torsdag 9 februari 2012

Varför blogg/webbpublicering?

Diskussionspunkter -egentligen en tankekarta- från morgonens diskussion!

Blogg/webb

Hur?
-När?
-Vem skriver?
-Vad
-Inspiration?

Varför?
-Dokumentera
-Synliggöra
-Reflektion
-Förstå sitt lärande
-Kommunicera
-Lärstilar

Organisation
-Konto
-Tillstånd

Föräldrar

Elever
-Uppgifter
-ELE
-Inspiration
-Layout
-Publicerar
-Kommentargranskning

Utvärdera
-Resurs
-Lärande
-Uppgifter
-Metod

Typ av blogg
-Klass
-Grupp
-Elev
-Ämne

Resurs
-Elev
-Pedagog

Utvärderingen? Hur gör man den och vilka frågor vill man egentligen ha svar på?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar